Celostna in visoko kakovostna obravnava s povezovanjem astrologije in psihologije

 

Podjetje Astrointegral ima vizijo združiti najnovejša spoznanja psihologije in psihoterapije s starodavnim znanjem astrologije, da bi strankam ponudilo celostno in visoko kakovostno obravnavo. Več si preberite na naslovu https://www.astrointegral.com/. Vabijo nas nove perspektive, napredna spoznanja in sodobni pristopi, zato želijo stopiti v korak s tem in jih uporabiti v nnjihovem delu. Astrologija je lahko koristen diagnostični pripomoček, ki pomaga psihoterapevtu pri boljšem in bolj objektivnem razumevanju klientove psihodinamike. Z uporabo integrativne astrologije želi terapevt ustvariti celovit in notranje povezan model natalne astrologije, ki ima dosledno strukturo in lahko na najboljši možen način razlaga človeka v vseh vidikih njegovega obstoja in časovnosti.

Astrologije in psihoterapija – povezovanje diagnostičnih orodij za boljše razumevanje klientove psihodinamike

Astrologija se vse bolj povezuje s psihologijo, vendar pa veliko uradno izobraženih psihoterapevtov ne sprejema uporabo astrologije v terapevtske namene. To izhaja ne samo iz predsodkov do astrologije in neznanja o tem področju, temveč tudi iz pomanjkanja izkušenj glede integracije obeh vej znanja o človekovem duševnem stanju. Različni uradni pristopi psihoterapije imajo svoje predpisane postopke, zato se postavlja vprašanje, kako vključiti astrološke interpretacije v te postopke in kako naj se astrologija uporabi med samim psihoterapevtskim procesom.

Astrologija (rojstni horoskop klienta) in ugotovljena trenutna razvojna problematika na njegovi podlagi nista nič drugega kot odlični diagnostični pripomoček, ki pomaga psihoterapevtu bolje, bolj objektivno razumeti klientovo psihodinamiko in posledično njegovo problematiko. Osebni horoskop je torej le pripomoček pri ugotavljanju vrste težav, s katerimi se klient sooča, tako kot se jih da ugotavljati tudi z drugimi diagnostičnimi orodji, in zato ne nasprotuje ciljem psihoterapije, saj sam po sebi ni psihoterapevtski pristop.

Astrologija

Skupno razumevanje duševnih stisk in vloga psihologije pri celovitem pristopu

Razumevanje človekovih duševnih stisk in psihopatoloških pojavov ni mogoče doseči brez temeljnega razumevanja razvoja duševnosti. To je ključnega pomena v razvojni analitični psihoterapiji, ki se osredotoča na proučevanje in razumevanje razvojnih procesov ter njihov vpliv na duševno zdravje posameznika. Kot astrologi ne moremo več izključiti psihologije, enako pa tudi psihologi in psihoterapevti ne bodo mogli več zanikati astrologije na dolgi rok. Astrologija brez vključene psihologije lahko pripelje do tendence projiciranja odgovornosti za lastno usodo na “zvezde” ali v slepo kompenzacijo ter beg pred vsakodnevnimi težavami, kar lahko privede do izgube stika z realnostjo. Brez psihologije astrologija ne bi imela znanja o duševnih zakonitostih, prilagoditvenih in obrambnih mehanizmih, realni in nerealni naravi človeka, različnih izraznih oblikah določene duševne strukture (kot so otroška, odrasla in zrela vloga), različnih duševnih boleznih ter različnih terapevtskih možnostih. Brez psihologije bi astrologija bila neizogibno abstraktna, amaterska, brez smisla in neučinkovita.

Integracija astrologije in psihoterapije

Podobno kot astrolog brez psihologije bi tudi psihoterapevt le delno dojel resničnost brez astrologije. Brez uporabe horoskopa mnogi terapevti delujejo v temi, saj ne uspejo prepoznati psihične strukture svojih klientov. Pomanjkanje je tudi v tem, da psihoterapevt brez horoskopa ne ve, kje naj bi usmerjal svoje terapevtsko delo. Prav tako jim manjka znanje o kozmičnih zakonitostih in povezavi med osebnostno dinamiko ter usodo. Njihov pogled je omejen. Rojstna karta, znana tudi kot natalna karta, je osnova za astrološko analizo, ki klientom omogoča vpogled v njihove osebnostne lastnosti in temperament. Preko analize rojstne karte se raziskuje klientove notranje psihološke procese ter njihove razvojne težnje in potenciale. Namen astrološke analize je izboljšati samopoznavanje in samozavedanje klienta, tudi preko prepoznavanja nezavednih, napačnih in negativnih duševnih in vedenjskih vzorcev, ki pogosto vplivajo na neugodne življenjske okoliščine. Poleg tega se osredotoča tudi na karmične vzorce, ki so potencialno povezani s posameznikovo psihodinamiko in usodo.

Razumevanje razvojnih trendov, odkrivanje notranjih potencialov in povezava z objektivno realnostjo

Astrologija in astrološke analize rojstne karte imajo tudi cilj preučevanje trenutnih in prihodnjih razvojnih trendov pri posamezniku, ki jih simbolizirajo premiki planetov skozi čas, znani kot tranziti, in napredovanje planetov v rojstni karti. Kot astrolog pomaga klientom pri ozaveščanju teh trendov ter jih usmerjm v uresničevanje razvojnih nalog, ki so v določenem časovnem obdobju za njih najbolj pomembne. Rojstna karta in astrološka analiza osebnosti pa prinašata številne koristi. Na primer, pokažeta nam razvojni načrt duše, ki je zamišljen za to inkarnacijo, in nam pomagata prepoznati naše močne in šibke točke. Prav tako nam nudita vpogled v lastne psihološke izzive, ki se nam postavljajo na poti.

Poleg tega, analiza rojstne karte osvetli povezavo med našim notranjim psihološkim stanjem in zunanjo, objektivno realnostjo. Tako pridobimo boljše razumevanje sebe in svojega vpliva na svet. Prav tako nam pomaga odkriti naše poslanstvo in poklicanost v življenju ter nam napove obdobja, ko se lahko soočamo s pomembnimi razvojnimi prelomi in stresnimi izzivi. S tem pa nam nudi globlje razumevanje življenja in tudi večjo povezanost s celotnim življenjem in univerzumom.

Pri partnerskih astroloških analizah se osredotoča na analizo nivoja kompatibilnosti, značilnosti medosebne dinamike v odnosu med dvema posameznikoma. Te primerjalne analize astrologije lahko uporabi tudi za oceno kakovosti dinamike znotraj družine in prenosa osebnostnih značilnosti ter družinskih vzorcev med generacijami.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja